keskiviikko 8. helmikuuta 2012

Myytinmurtajat - laskuvarjotestailua

Tutkimme luokassa fysiikan ilmiöitä oppilaiden tekemien ryhmätöiden avulla. Jaoin oppilaat viiden hengen ryhmiin, ja jokainen ryhmä sai tutkittavakseen yhden ilmiön. Yritimme muodostaa ilmiöstä ongelman tai myytin. Ryhmän tehtävänä oli ratkaista se.

Aiheitamme:

 •  Millainen laskuvarjo on paras?
 • Millainen paperilennokki lentää pisimmälle?
 • Miten kauan tuli palaa, jos se ei saa lisää happea?
Tutkimukset etenivät seuraavasti:
 1. Ongelman tarkempi määrittely
 2. Olettamusten tekeminen eli hypoteesi
 3. Testausvälineistön ja mittauslaboratorion rakentaminen.
 4. Testien tekeminen
 5. Testitulosten esittely
 6. Loppupäätelmät
Oppilaat kuvasivat tuotokset itse digivideokameralla. Videomateriaali editoitiin Movie Maker -ohjelmalla. Valmisteluihin kului aikaa 2 tuntia, kuvauksiin 2 tuntia ja editointiin 2 tuntia. Lopuksi katsoimme videot.

Arviointi suoritettiin seuraavin kriteerein:
 • Oliko testimenetelmät valittu tarkoituksenmukaisiksi?
 • Oliko mittaukset suoritettu tarkasti?
 • Olivatko lopputulokset toistettavissa ja päätelmät tehty oikein mittausten perusteella?
 • Opittiinko videosta ja sen tekemistä jotain?
Oppilaat halusivat siirtyä mahdollisimman nopeasti testivaiheeseen, ja heitä saikin jarrutella. Ensimmäiset kolme vaihetta kannattaa tehdä rauhassa, ja sen jälkeen opettajan kannattaa tarkistaa ryhmien tuotokset. Näin vältytään suuremmilta "virheiltä." Toisaalta virheistä oppii, kuten totesimme.

Alla yhden ryhmän video. Se kuvattiin alusta alkaen "kasvottomana". Oppilaat motivoituivat aiheesta lisää, kun kuulivat, että se voidaan julkaista netissä.

Projekti vei aikaa jonkin verran enemmän kuin arvelin. Tämä oli kuitenkin ensimmäinen kokeilu, ehkä seuraava sujuu jo nopeammin.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti